4 giáo viên trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đoạt giải toàn quốc năm 2015