323 người chết trong 5 ngày đầu 'tết té nước' ở Thái