313 chiếc iPhone X bị đánh cắp, giá trị lên tới 8,4 tỷ đồng