305 người đã thiệt mạng trong vụ khủng bố ở Ai Cập

14/0,615