3.000 tấn khoai tây Pháp vào Việt Nam: Khoai Việt có đủ sức cạnh tranh?