3 yếu tố lịch sử ủng hộ ĐT Việt Nam trước trận đấu với Afghanistan