3 xe tải đâm nhau vì... tránh bò, hai người nguy kịch