3 thanh niên say rượu mở van xả lũ tại Phú Yên: Lỗi tại... cầu dao