3 quân nhân Mỹ bị “sờ gáy” sau khi tháp tùng ông Trump thăm châu Á