3 người thiệt mạng do mưa lũ tại miền Trung 2 ngày qua

20/0,904