3 hiện tượng thiên văn hiếm gặp sẽ cùng xuất hiện vào một ngày