3 hãng hàng không Việt cùng báo lãi lớn, cùng xin tăng giá vé máy bay