28/35 chiến sĩ cơ động Lạng Sơn trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, An ninh