23 người bị thương do dung nham núi lửa rơi trúng thuyền du lịch ở Hawaii