2 tuần sau khi con trai qua đời, người mẹ treo cổ tự tử khiến cả gia đình đau đớn