2 trẻ em tử vong bất thường tại khu xử lý nước thải