2 tên cướp biến mất trước sự bao vây của cả trăm người