2 phụ nữ bị chỉ trích gay gắt vì chặn đoàn diễu hành để chụp ảnh