2 lần phẫu thuật không phát hiện được gai nằm trong gót chân bệnh nhi