16 giờ 30 chiều nay (8-3), chính thức mở cửa Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2017