1,5 triệu người và cuộc chiến 'bát cơm sắt' tại Trung Quốc