15 phút ra ngoài, con bỏng lạnh vì chơi trốn tìm trong tủ đá