14 câu nói thâm sâu, giúp hầu hết chúng ta tự tỉnh ngộ!