137 nhân viên y tế mất việc ở Lai Châu đòi đặc cách thành viên chức