13 giờ phẫu thuật, bác sĩ tạo 'cậu nhỏ' mới cho người đàn ông bị tai nạn