10X không dám đi học vì bị nhầm là cô gái "mây mưa" ở quán trà sữa