10.000 lồng tôm hùm tan nát sau bão số 12, người dân mất tiền tỷ