1.000 thuê bao 11 số của Mobifone đã chuyển về 10 số