100 trẻ hoàn cảnh khó khăn được khám và phẫu thuật dị tật mắt miễn phí

12/0,845