10 phát ngôn của Chi Pu: 'Tôi đủ trí tuệ để biết mình đang làm gì'