10 nhà nuôi 7 nhà thất bại, vẫn liều bỏ tiền tỷ dụ chim trời về ở