10 điểm lô đề của quý bà giao dịch qua điện thoại bị triệt xóa