1 người dân bị nước lũ cuốn trôi mất tích

19/0,436