1 học viên trường nghề bị "trưởng buồng" đánh chết